REPORTATGE D'ANÀLISI POLÍTICA

La política valenciana analitzada a tres bandes

M.CAPARRÓS/A.RAMÍREZ

Dins de la política es poden trobar nivells d’actuació on es prenen diferents decisions. A l'àmbit autonòmic tenim les Corts, a nivell local els ajuntaments i al provincial les Diputacions. TheNetvox entrevista al President de les Corts valencianes (Enric Morera), a la alcaldessa de Moncada (Amparo Orts) i al President de la Diputació de València (Jorge Rodríguez) per tal de conéixer les actuacions de les institucions valencianes més importants.

Enric Morera: "Al poble valencià ens han empobrit entre la infrafinanciació i la infrainversió"

Enric Morera explica el marc de competències propi de la Comunitat Valenciana, com ara la sanitat, l’educació, el turisme, el benestar social o polítiques actives d’ocupació. Pel que fa a la tramitació de les lleis, el procediment és molt paregut al de les Corts Generals, que tenen altres competències: seguretat social, defensa o les pensions.

Enric Morera pensa que la seua funció més importat és "canalitzar i expressar a través dels representants dels diferents grups polítics, la diversitat econòmica de valors que existeix en la nostra societat". La segona "controlar el govern del Consell" i per últim "l’aprovació de lleis ja siguen a proposta dels grups parlamentaris o dels projectes que realitza el govern". Segons Morera "la democràcia és, amb totes les seues imperfeccions, el millor sistema per viure en convivència i en pau".

Sobre les relacions amb Madrid, Morera reivindica "una inversió pública territorialitzada a casa nostra, és a dir, garantir que no es continuarà maltractant i que respetará el principi d’igualtat en les inversions perquè entre la infrafinanciació i la infrainversió, al poble valencià ens han empobrit". Cadascú té les seues competències "però ells poden tramitar iniciatives de caràcter autonòmic per a elevar una llei a Madrid, de fet ho acaben de fer amb la reforma de l’estatut".

 

Amparo Orts: "Als ajuntaments ens centrem en la proximitat amb les persones"

Segons Amparo Orts, per a una alcaldessa la qüestió més important és la proximitat amb les persones. A l’ajuntament es gestionen "decisions a nivell personal com l’emergència social, ajudes socials, la llei de dependència o el manteniment de les ciutats. Bàsicament es centren en millorar la qualitat de vida de les persones".

La diferència principal entre les Corts Valencianes és la proximitat. "Nosaltres estem obligats a treballar per al ciutadà, per a fer que funcione la ciutat de Moncada", va dir l’alcaldessa. Mentre que altres estaments superiors es dediquen a gestions més àmplies i no es relacionen tant amb les ciutadans. Els ajuntaments solen tenir més relació amb les Conselleries mitjançant els convenis de col·laboració o amb altres ajuntaments, com el cas de l’Ajuntament de València amb el qual tenen un conveni amb l’entitat metropolitana perquè l’autobús EMT puga arribar al poble.

 

Jorge Rodríguez: "La tasca que fa la Diputació és imprescindible, és una entitat d'acció"

La Diputació és una entitat de caràcter municipal, "és l’ajuntament dels ajuntaments", diu Jorge Rodríguez. La seua funció és ajudar els municipis. S’encarrega des de les brigades de neteja, cuidar les serres o mantindre les platges fins a plans provincials d’obres i serveis a través dels quals destinen 34 milions d’euros a la provincia o fins i tot plans d’inversió que este any arriben a 72 milions.

La Diputació està molt lligada als ajuntaments més menuts que no tenen capacitat per invertir com la creació del Fons de Cooperació Municipal juntament amb la Generalitat Valenciana amb més de 40 milions per a inversions repartits entre els pobles de la província.

La relació que tenen amb les Corts valencianes sols és institucional, perquè cooperen per dalt amb la Generalitat i per baix amb més ajuntaments. Per exemple amb el programa "Xarxa llibres que ha permés la gratuïtat de llIbres de text", o la cooperació amb la vicepresidenta Mónica Oltra, en els centres de dia. En definitiva "la Diputació té un caràcter d’acció a través d’una sèrie de plans que arriben als municipis i acaben convertits en inversions mentre que les Corts tenen una funció molt més reguladora".

 

"La política no es una professió, ha de ser voluntat de servir a la teua gent"

Tot i que els càrrecs que ocupen els polítics entrevistats impliquen tres nivells de decisió ben diferents els tres coincidixen que "no és necesària una formació acadèmica" per a ocupar-los. Encara que pensen que s’ha de estar ben format "La política no és una professió, ha de ser voluntat de servir la teua gent" assegura Morera que pensa que "s’ha de portar innovació, talent i gent de nivell" per això és partidari que es pague bé. Per la seua banda, Amparo Orts explica que a "Moncada l’alcaldessa no té sou com a tal" i que és una qüestió que depén de cada ajuntament. El sou d’un diputat provincial oscil·la entre 41.000 i 63.000 euros anuals, afirma Jorge Rodríguez.

Tots estarien disposats a prendre café amb membres de l’oposició i una cosa que tenen molt clara és que el poc de temps que els queda el dedicarien a la família i als amics. "Tinc bons amics fins i tot amb gent de l’oposició, s’ha d’escoltar, dialogar i arribar a acords" reconeix Morera. Orts dedica tot el temps que li queda al seu fill "ja que com a mare diu que és el seu deure". Rodríguez conserva una afició que és llegir diàriament i dedicar moments sobretot amb la família i els amics. 

Créditos